pil pil pil pil
Johan Marchia
(Abt 1776-1853)
Anne Marie Marvig
(1783-1858)
Michel Jensen Steen
(1799-1856)
Egidia Weber
(1799-1882)
Johan Peder Malchia Johansen
(1822-1910)
Anne Marie Steen
(1824-1863)
Hans Urban Johansen
(1851-1931)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ida Sofie Petrine Petersen

Hans Urban Johansen 300

  • Født: 8 Apr. 1851, Sankt Knuds, Odense, Odense, Denmark 301
  • Dåb: 13 Jun. 1851, Sankt Knuds, Odense, Odense, Denmark
  • Ægteskab (1): Ida Sofie Petrine Petersen den 13 Jun. 1875 i Garnisons Kirke, Købehavn 299
  • Død: 25 Maj 1931, Simeons, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark i en alder af 80 år 302,303
  • Begravet: 30 Maj 1931, Kristuskirken til Assistens kirkegård, gr.p. S247, Kbvh 302,304
Billede

punkttegn  Notater:

Hans Urban Johansen
-------------------------
Kirkebog for Sct. Knuds sogn, Odense, fødte drenge:
1851, 8.april Hans Urban Johansen, døbt i kirken 13.juni 1851
Forældrenes navne: Arb.mand Johan Peder Johansen og hustru Anne Marie Steen, 27 år
Faddere: ...Hansen, ....Drejer, Stokkeby B...Bruun, og Birger Steen
(Rigsarkivet 18/11.98 TL)

Folketælling 1885. Nørrebrogade 38, Baghus 2. sal
47. Hans Urban Johansen, M, 33 år, g, baptist, Odense, ophold fra 26 år, husfader, maskinarbejder, København
48. Ida Sofie Johansen, K, 32 år, g, baptist, Odense, ophold fra 4 år, husmoder
49. Anna Mathilde Christine Natalie Johansen, K, 8 år, u, baptist, Kjøbenhavn, barn
50. Laura Johanne Elvira Theodora, K, 6 år, u, baptist, København, barn
51. Johannes Theophil Urban Albert Johansen, M, 4 år, u, baptist, barn
52. Otto Christian Marius, M, 2 år, u, baptist, København, barn
53. Jens Peter Frederik, M, under 1 år, u, baptist, København, barn
(L.A. 21/12.98)

Folketælling 1901. Nørrebrogade 38, matr. 9B - Ejer fabrikant Hammel,
2. sal:
- Johansen, Urban, født 8.april 1851, baptist, født i Odense tilflyttet i 1872, sidste bopæl Odense, maskinarbejder, gift 1875, børn 8 *), døde børn 3
- Johansen, Sophie Ida, født 11.februar 1852, baptist, født i Odense, tilflyttet kommunen 1857, sidste bopæl Slagelse, moder
- Johansen, Johannes, født 3. december 1880, ugift, uden tilknytning til trosamfund, maskinarbejder, "Titan"
- Johansen, Peter, født 18.oktober 1884, ugift, baptist, maskinlærling, "Titan"
- Johansen, Martha, født 18.oktober 1887, ugift, baptist ***)
- Johansen, Ingeborg, født 2. januar 1890, ugift
- Johansen, Julie, født 3. december 1892, ugift
- Johansen, Villy, født 12.juni 1895, ugift
(Julie og Torben på Rigsarkivet 14/10.1998. Mikrofilm: M15.896-M15.897)

Notat vedr. FT. 1901 23/2.2004. Torben Lund
*) de 2 levnede børn der mangler i sammentællingen var Anna (23/1.77) og Laura (26/1.79) som på dette tidspunkt var flyttet hjemmefra.
(kilde med navne og fødseldatoer er fra inderside af familiebibel - Clara Mortensen
kopi 6/2.97 hos Torben Lund)

**) de 3 døde børn er : Ida Mathilde Christine Nathalie, f. 17/8.75, d. 5/11.87; Otto Christian Marius, f.15/12.82, d.27/2.86;Martha Eunike Christiane, f. 21/4.86, d.16/8.86.
(kilde med navne og fødsel/døds datoer er fra inderside af familiebibel - Clara Mortensen
kopi 6/2.97 hos Torben Lund)

***) bemærk - Peter og Martha er født på samme dag 18.oktober, i hhv. 1884 og 1887.
--------------------------------------
Københavns Baptistmenighed, Protokol over Den første københavnske Baptistmenigheds Styrelses-Forhandlinger fra 1. oktober 1912, samt protokol over K.B. forhandlingsmøder mellem 1892 - 1914.
Af disse referater fremgår det at Hans Urban Johansen var kasserer for menigheden i disse år.
Referat fra forhandlingsmøde 11.april 1892: "Det meddeles at regnskabet som under Br. Marius Larsens fraværelse var overtaget af Br. U. Johansen, nu foreløbig ville beholde det. Hermed havde menigheden intet at indvende. "
Ved adskillige møder både i styrelsen og i menighedens forhandlingsmøde står : "Regnskabet for (periode) oplæses af Br. U. Johansen ..."
Sidste gang på forhandlingsmøde 26.januar 1914, hvor årsregnskabet vistes underskud. F.B.Holm henstillede ved den lejlighed til at menighedens medlemmer indskød ekstra penge til at dække underskuddet.
Ved styrelsens møde 16. februar 1914 står: Regnskabet oplæstes af Br. U. Johansen og godkendes af menighedstjenerne. Regnskabet blev derefter afleveret til Br. V. Baggesen som menighedens fremtidigee kasserer hvilket fremlægges for menighededen ved første forhandlingsmøde til godkendelse.
I (TL-23/3.2010)

Københavns Baptistmenighed, Protokol over Den første københavnske Baptistmenigheds Styrelses-Forhandlinger fra 1. oktober 1912, samt protokol over K.B. forhandlingsmøder mellem 1892 - 1914.
Af disse referater fremgår det at Hans Urban Johansen var kasserer for menigheden i disse år.
Referat fra forhandlingsmøde 11.april 1892: "Det meddeles at regnskabet som under Br. Marius Larsens fraværelse var overtaget af Br. U. Johansen, nu foreløbig ville beholde det. Hermed havde menigheden intet at indvende. "
Ved adskillige møder både i styrelsen og i menighedens forhandlingsmøde står : "Regnskabet for (periode) oplæses af Br. U. Johansen ..."
Sidste gang på forhandlingsmøde 26.januar 1914, hvor årsregnskabet vistes underskud. F.B.Holm henstillede ved den lejlighed til at menighedens medlemmer indskød ekstra penge til at dække underskuddet.
Ved styrelsens møde 16. februar 1914 står: Regnskabet oplæstes af Br. U. Johansen og godkendes af menighedstjenerne. Regnskabet blev derefter afleveret til Br. V. Baggesen som menighedens fremtidigee kasserer hvilket fremlægges for menighededen ved første forhandlingsmøde til godkendelse.
I (TL-23/3.2010)

Af styrelsesref. 8/6.1914: Det blevet menigheden bekendt af NNs hustru er fraflyttet hjemmet. Vedtaget af bede br. F. Baggesen og U.Johansen at undersøge deres forhold.
Styrelsesref. 23/7 1914. Br. F.Baggesen og Br. U.Johansen aflagde beretning vedr. NN og henstillede at sende en søster til at tale med søster NN.

Københavns Skiftekomission - navneregister 1931. AO 221. 417 31/32
---------------

BAPTISTERNES
UGEBLAD
1931
nr.23, side 183

En Opfinder.
Dagbladene meddeler: Maskinfabrikant Hans Urban Johansen der konstruerede Dan-
marks første Molorvogn, er . . . . død, 80 Aar gammel". Samtidig oplyses det, at Ur-
bar Johansen ogsaa er Opfinder af et Patent stillads, som endnu bruges i København, for-
uden af andre Ting. Urban Johanser var en usædvanlig dygtig Mand paa sit Omraade,
og han var tillige en oprigtig Kristen. Han tilhørte til sin Død Kristuskirkns Baptist-
menighed i København.

______________________________

BAFTISTERNES UGEBLAD
1931
nr. 24 side 189

Maskinfabrikant
Hans Urban Johansen.

Vi havde forleden en Notits om Br. Urban Johansen. lnden denne endnu naaede ud til Læ-
serne, fik vi nedenstaaeude fra Københavns Menigheds Forstander.


For nylig døde en af Københavns Baptistmenigheds udprægede Skikkelser. Urban Johansen, som vi kaldte ham, blev født i Odense samtidig med at den moderne Teknik begyndte sit sejrrige fremstød i vort Land, og han var fra Naturens Haand udrustet til at blive en af Førerne i denne
Udvikling. Derfor mødte hans Livs Fristelse ham ogsaa paa dette særlige Omraade. -Da han var 30 Aar gammel, kaldte Gud meget stærkt paa ham; men at skulle sige ja til dette Kald syntes at være det samme for ham som at miste Evnen til at gøre tekniske Opfindelser. Skønt dette for
andre kan synes mærkeligt, saa er det vel netop et typisk Eksempel paa, hvorledes en hel Tids Vanskeligheder kan samles og tilspidses til Afgørelse i et enkelt Menneskes Liv. I sin Rod var Valget for ham det sammet som hele det foregaaende Slægtled mindre klart har maattet
gøre, om det vilde vælge at være mere optaget af Maskiner end af Gud eller at vinde den materielle
Verden eller sin Sjæl. Gud hjalp Urban Johansen til at vælge rigtigt og at vælge saa helhjertet,
at hans Livsførelse beviste, at han var mere optaget af Arbejdsydelse for derigennern at tjene sin
Samtid end af Arbejdsfortjeneste. Dertil bekræftede Gud Valgets Rigtighed ved at bevare hans Arbejdsevne saa frisk, at han kunde staa paa sit Værksted lige til sit 80. Åar og lige til det sidste kunde konstruere nye Maskiner. Gennem disse Aar byggede han mange sindrige Maski-
ner, som i Dag udnyttes i store Fabriksvirksornheder, og han var bl. a.den første til at konstruere et Motorkøretøj i Danmark. Som han var en flittig Arbejder i det borgerlige Liv, saadan var han
det ogsaa i Menigheden. Gennem mange Aar havde han sit Sæde i Menighedsraadet og var dertil Menighedems kasserer, foruden at han i sine yngre Aar var Medlem af Menighedens Sangkor. I hele denne Virksomhed følte han sig som Borger i Guds Riges nye Orden, og han sparede ikke paa sin Ydelse, for at Menigheden hunde staa saa stærk som mulig i Evangeliels Tjeneste.
Trods al denne udadvendte Travlhed glemte han dog ikke sin egen Familie. Endnu i sin høje. Alder var han dens Samlingspunkt og dens selvopofrende, Lysende Eksempel. Der var derfor heller ikke noget Sammenbrud hos ham, da han nærmede sig Døden. Lige til det sidste kunde han tale derom, mens Trygheden til Gud afspejlede sig i hans stille, stærke Øjne. Og som han mær-
kede Legemets Nedbrydelse, glædede han sig i Haabet om et nyt Legeme, bedre svarede tii Aandens Krav.
Hans Urban ]ohansen blev født i Odense den 8. April 1851, døbt i Københavns Baptistmenighed den 11.Juni 1881, døde den 25. Mai 1931.
J.N. (Johannes Nørgaard)

Billede

punkttegn  Begivenheder

• lægdsrulle, 1869, Odense. Tilgangsrulle 1869 136-275. Odense 3. udskrivningskreds. Lægd 145 , A.O. 27
T 16 Hans Urban Johansen; far Johan Peter Johansen arbejdsmand; født i Odense 1851 8/4
Vedtegning: er ikke conf. da han på langtid dåbs.........modtaget. (hvad betyder det mon)
1-1y3225 a D 73


https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16481039#19248,1389124

• Folketælling, 1870, Odense. Odense, Odense, Odense Købstad, Vestergade, 88, Mellembygning, 4313, FT-1870, D4595
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christen Andersen 37 Gift Huusfader Kleinsmedmester Donshøirup, Svendborg Amt
Ane Katrine Andersen født Clausen 41 Gift Huusmoder Odense
Ane Marie Rasmussen 74 Enke Huusmoder Skibhusene, Skt. Hans Landsogn
Marie Sophie Amalie Andersen 13 Ugift Barn Odense
Christian Carlo Marius Andersen 7 Ugift Barn Odense
Jens Martin Rasmus Andersen Ugift Barn Odense
Ane Margrethe Hansen 18 Ugift Tyende Karhusene, Vissenbjerg
Hans Urban Johansen 18 Ugift Kleinsmede Svend Odense
Søren Andersen 16 Ugift Lærling Fraugde Sogn, Odense Amt
Carl Christian Holm 16 Ugift Lærling Odense
Hans Christian Andersen 15 Ugift Lærling Orte Sogn, Odense Amt
Holger Jørgen Laurits Larsen 15 Ugift Lærling Odense

• lægdsrulle, 1873, 1. kreds 1873 Y 1 2201- Y 1 4035 Nazaret, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark. 1. kreds 1873 Y 1 2201- Y 1 4035:
A.O. 130:
3225 Hans Urban Johansen; far arbm. Johan Peter Johansen; født Odense 1851, 63,57 t (=161,9 cm)

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16504370#28889,3199805

• mandtalsliste, Nov. 1875, Fredericiagade 61, København. 1/11.1875 opslag: 127: 1. sal nr. 14: Hans Johansen, 24, Odense, maskinarbejder, Ida Sofie Petrine Johansen, 23, Odense, hustru
1/5.1876 opslag:46: do
1/11.1876 opslag: 50: do
1/5.1877opslag: 132: do
1/11.1877 opslag: 137: do
1/5.1878 opslag: 79: do
1/11.1878 opslag: 144: do
1/5.1879 opslag: 52: do
1/11.1879 opslag: 54: do
1/5.1880 opslag: 141: do
1/11.1880 opslag: 143: do
1/5.1881 opslag: 53: do
1/11.1881 opslag: 59: do
1/11.1882 Sølvgade 99 5.sal opslag: 174. ellers do.
1/11.1883 opsalg: 55, do
1/5.1884 opslag 48: do. + logerende: Kristian Carl Marius
1/11.1884: nr. 99 mangler Sølvgade (alle ulige nr. mangler) + Hans og Ida mangler Nørrebrogade 38 opslag 221
1/5.1885 Nørrebrogade 38 baghuset 2.sal opslag: 221 ellers do

• Folketælling, 1880, Fredericiagade. 305,306 Folketælling - København 1880 Fredericiagade. Fredericiagade side 191, opslag 81,
1.sal: nr. 28, Hans Johansen, M,28år,gift,lutheraner, Odense (født), maskinarbejder, husfader, husleje pr.halvår: 90 kroner,1½ værelse,
nr. 29: Ida Johansen, k, 28 år, gift, lutheraner, Odense (født), husmoder,
nr. 30: Anna Johansen,k,3,år,u,lutheraner, barn
nr. 31; Laura Johansen,k,1 år,u,lutheraner,barn

• Voksendåb, 11 Jun. 1881, Kristuskirken, København. I følge Lis Holm - 31/10.05

Københavns Baptistmenighed, Medlemsprotokol IIII, side: 33, nr. 396+s 171: Urban Johansen, maskinarbejder, f.Odense 8/4.1851, døbt i København 19/6.1881.
tl (23-3-2010)

• Folketælling, 1885, Nørrebrogade 38, 2, København. København, København (Staden), Nørrebrogade (lige numre), Kjøbenhavn Udenbys Klædebo Kvarter, Nørrebrogade 38,matr.9B Baghus 2.Sal, 10, FT-1885, D2462
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans Urban Johansen 33 Gift Husfader Maskinarbejder Odense - alder ved første ophold i København 20.
Ida Sophie Johansen 32 Gift Husmoder Odense - alder ved første ophold i København 4.
Anna Mathilde Cristine Natalie Johansen 8 Ugift Barn Kjøbenhavn
Laura Johanne Elvira Theodora Johansen 6 Ugift Barn Kjøbenhavn
Johannes Theophil Urban Albert Johansen 4 Ugift Barn Kjøbenhavn
Otto Cristian Marius Johansen 2 Ugift Barn Kjøbenhavn
Jens Peter Frederik Johansen under 1 Aar Ugift Barn Kjøbenhavn

• Folketælling, 1890, Nørrebrogade 38, 2.sal, bagbygning. Nørrebrogade 38, baghuset 2. sal. familie nr. 10,
35 Hans Urban Johansen, m, 39, g, baptist, Odense, husfader, maskinarbejder
36 Ida Sophie Petrine Johansen, k, 38, g, baptist, Odense, hustru,
37 Anna Mathilde Christine Nathalie Johansen, k, 13, u, København, barn
38 Laura Johanne Elvira Theodora Johansen, k, 11, u, København, barn
39 Johanne Albert Theophil Urban Johansen, m, 9, u, København, barn
40 Jens Peter Frederik Johansen, m, 5, u, København, barn
41 Martha Marie Johansen, k, 2, u, København, barn
42 Olge Johanne Ingeborg, k, under 1 år 2.januar 1890, København, barn

• Politiets registerblad, 1 Maj 1892. Udfyldelsesdato: 1-5-1892
Særlige bemærkninger: P.E.Rg.O 7/1902
Personer
Hovedperson
Hans Urban Johansen, 8-4-1851, Odense
Stillinger: Fabrikant Maskinarb.
Ægtefælle
Ida Sofie Petrine Johansen, 11-2-1852, Odense
Barn
Laura Johanne Elvira Johansen, 26-1-1879
Barn
Johannes Albert Theofil Aa. Johansen, 3-12-1880
Barn
Villy Chr. Johansen, 12-6-1896

• Kasserer Kristuskirkens menighed, 1 Okt. 1892, Kristuskirken, København. Københavns Baptistmenighed, Protokol over Den første københavnske Baptistmenigheds Styrelses-Forhandlinger fra 1. oktober 1912, samt protokol over K.B. forhandlingsmøder mellem 1892 - 1914.
Af disse referater fremgår det at Hans Urban Johansen var kasserer for menigheden i disse år.
Referat fra forhandlingsmøde 11.april 1892: "Det meddeles at regnskabet som under Br. Marius Larsens fraværelse var overtaget af Br. U. Johansen, nu foreløbig ville beholde det. Hermed havde menigheden intet at indvende. "
Ved adskillige møder både i styrelsen og i menighedens forhandlingsmøde står : "Regnskabet for (periode) oplæses af Br. U. Johansen ..."
Sidste gang på forhandlingsmøde 26.januar 1914, hvor årsregnskabet vistes underskud. F.B.Holm henstillede ved den lejlighed til at menighedens medlemmer indskød ekstra penge til at dække underskuddet.
Ved styrelsens møde 16. februar 1914 står: Regnskabet oplæstes af Br. U. Johansen og godkendes af menighedstjenerne. Regnskabet blev derefter afleveret til Br. V. Baggesen som menighedens fremtidigee kasserer hvilket fremlægges for menighededen ved første forhandlingsmøde til godkendelse.
I (TL-23/3.2010)

Af styrelsesref. 8/6.1914: Det blevet menigheden bekendt af NNs hustru er fraflyttet hjemmet. Vedtaget af bede br. F. Baggesen og U.Johansen at undersøge deres forhold.
Styrelsesref. 23/7 1914. Br. F.Baggesen og Br. U.Johansen aflagde beretning vedr. NN og henstillede at sende en søster til at tale med søster NN.

• Folketælling, 1901, Nørrebrogade 38, 2 o. Gd, København. Nørrebrogade 38, baghuset 2. sal. familie nr. 10,
46 Hans Urban Johansen, m, 8/4.51, g, baptist, Odense, tilflyttet 1872 fra Odense, husfader, maskinarbejder, hos Fabrikant Hammel, ægteskab: 1875, levende børn i ægteskabet 8, 3 døde
47 Sophie Ida Johansen, k, 11/2.52, g, baptist, Odense, tilflyttet 1857 fra Slagelse, hustru,
48 Johannes Johansen, m, 3/12.80, u, udenfor trossamfund, København, søn, maskinarbejder, hos "Tritan"
49 Peter Johansen, m,18/10.84 , u, baptist, København, søn, maskinarbejder, hos "Tritan"
60Martha Johansen, k, 18/10.87, u, baptist, København, datter
61 Ingeborg Johansen, k, 2/2.90, København, datter
62 Julie Johansen, k, 3/12.92, København, datter
63. Villy Johansen, m, 12/6.96, København, søn

• Folketælling, 1906, Nørrebrogade 38, 2 o. Gd, København. Nørrebrogade 38, baghuset
2. sal. til højre
Johansen,Hans Urban m, 1851, 8/4, g, baptist, Odense, tilflyttet 1872 fra Odense, husfader, fabrikant, hos Alb. F. Hammel efterf. Nørrebrogade 38, maskinfabrikant
Johansen Sophie Ida , k, 1852 11/2, g, baptist, Odense, tilflyttet 1856, hustru,
Johansen,Jens Peter m, 1884 18/10, u, baptist, København, søn, maskinarbejder
Johansen,Martha Eurika k, 1887 18/10., u, baptist, København, datter
Johansen,Julie Camilla k, 3/12.92, København, datter
Johansen,Villy Christian m, 12/6.96, København, søn


• Kasserer Kristuskirkens menighed: Holdt op med at være kasserer, 16 Feb. 1914, Kristuskirken, København. Københavns Baptistmenighed, Protokol over Den første københavnske Baptistmenigheds Styrelses-Forhandlinger fra 1. oktober 1912, samt protokol over K.B. forhandlingsmøder mellem 1892 - 1914.
Af disse referater fremgår det at Hans Urban Johansen var kasserer for menigheden i disse år.
Referat fra forhandlingsmøde 11.april 1892: "Det meddeles at regnskabet som under Br. Marius Larsens fraværelse var overtaget af Br. U. Johansen, nu foreløbig ville beholde det. Hermed havde menigheden intet at indvende. "
Ved adskillige møder både i styrelsen og i menighedens forhandlingsmøde står : "Regnskabet for (periode) oplæses af Br. U. Johansen ..."
Sidste gang på forhandlingsmøde 26.januar 1914, hvor årsregnskabet vistes underskud. F.B.Holm henstillede ved den lejlighed til at menighedens medlemmer indskød ekstra penge til at dække underskuddet.
Ved styrelsens møde 16. februar 1914 står: Regnskabet oplæstes af Br. U. Johansen og godkendes af menighedstjenerne. Regnskabet blev derefter afleveret til Br. V. Baggesen som menighedens fremtidigee kasserer hvilket fremlægges for menighededen ved første forhandlingsmøde til godkendelse.
I (TL-23/3.2010)

Af styrelsesref. 8/6.1914: Det blevet menigheden bekendt af NNs hustru er fraflyttet hjemmet. Vedtaget af bede br. F. Baggesen og U.Johansen at undersøge deres forhold.
Styrelsesref. 23/7 1914. Br. F.Baggesen og Br. U.Johansen aflagde beretning vedr. NN og henstillede at sende en søster til at tale med søster NN.

• Beskæftigelse: maskinsmed, senere maskinfabrikant.

• Folketælling, 4 Feb. 1916, København, Udenbys Klædebo, Fælled, Fred. Viigade. 307

• erhvervshistorisk årbog 1987. Med vandkraft, dampmaskine og gasmotor side 115
Petroleumsmotorer

Særligt beregnet for mindre bedrifter i landdistrikterne var derimod petroleumsmotorerne. Disse motorer havde en lignende konstruktion som gasmaskinerne, men krævede desuden en forstøver eller fordamper (karburator) til at bringe det flydende brændstof i luftformig tilstand. Denne forstøvning voldte problemer, og først i begyndelsen af 1890'erne var petroleumsmotorerne udviklet i nogenlunde konkurrencedygtige former. Af petroleums- og benzinmotorernes tidlige historie i Danmark skal her blot nævnes, at guldsmed R. A. Christophersen fra Odense i 1871 fik et tiårigt patent på en
simpel karburator, og at værkfører Hans Urban Johansen hos A. F. Hammel i København i slutningen af 1880'erne byggede en af verdens første praktisk anvendelige bilmotorer

154. RA Klasseinddelte patentsager 1864-94, kl. 46a, 4.9.1871, V. Loft: Hammelvognen, Danmarks
Tekniske Museums Årbog, 1952-53, 38-44
, og Ch. Singer m.fl., vol. V, Oxford 1958, 428-29.

• Folketælling, 1930, Fr. VIIs gade 13. A.O. Fr.VIIs gade uligenumre opslag: 173. Forhus 1.tv:
Johansen, Hans Urban, tilstede, bopæl 5/11.1929: Fr.den 7.gade 13, m, 8/4.51, 51 Odense 19, dansk, gift, husfader, maskinfabrikant, indgået ægteskab 1875, levende børn i ægteskabet: 7, døde børn i ægteskabet: 5 (indbefattet dødfødte)
Johansen, Ida Petrine Sofie, tilstede, bopæl 5/11.1929: Fr.den 7.gade 13, k, 11/2,52, 52 Odensen 19, dansk, gift, husmoder, blind,
Johansen, Johan Marius, tilstede, bopæl 5/11.1929: Fr.den 7.gade 13,m, 28/10.44, 44 Odense 19, enkemand, fhv. spindemester pensionist

• Skifte: Københavns Skiftekomission, 1931, København. 308 Københavns skiftekomission - 1931 Sag 417 31/32- AO 860-861 - se billede
A.O.860: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=14815605#51157,37907401

A.O.861: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=14815605#51157,37907402


Billede

Hans blev gift med Ida Sofie Petrine Petersen, datter af Jens Peter Petersen født Rasmussen og Ane Cathrine Hansdatter, den 13 Jun. 1875 i Garnisons Kirke, Købehavn.299 (Ida Sofie Petrine Petersen blev født den 11 Feb. 1852 i Sankt Hans, Odense, Odense, Denmark 309,310, dåb den 4 Jul. 1852 i Sankt Hans Kirke, Odense, Odense, Denmark,311 døde den 22 Sep. 1931 i Grøndals Sogn, Sokkelund, Københavns amt, Denmark 312,313,314 og blev begravet den 27 Sep. 1931 i Kristuskirken til Assistens kirkegård, gr.p. S247, Kbvh.)


punkttegn  Parnotater:

Garnision, Viede 1875, Juni:
nr. 59; ungkarl Hans Urban Johansen, Maskinarbejder, 24 år; Jomfru Ida Sophie Petrine Petersen, 23 år, St. Kongensgade; A.F.Hammel, Mekanikus, Klerkegade 31. A.P.Haiberg, forhenv. brændevisnbrænder, Tolbodvej 2; d. 13de; i KirkenIndholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 12 Maj 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af torben@tl-lund.dk